با خود عهد ببندیم در فرصت پیش رو برای زندگی این باورها را سرلوحه اعمالمان قرار دهیم :

 

 

 

* من جانشین پاک خدایم به روی خاک .

 

* جز رو به سوی دوست قبله به جایی نمی برم .

 

 

* از خدا گفتن و لیکن مردم آزاری عبادت نیست .

 

* دعا برآنکه آزار مرا اندیشه می دارد .

 

* هرگز به سوی جایگاه خدا قلب مردمان تیری نمی زنم .

 

* بفهمم  سکوت را  معنای بغض را   تفسیر گریه را   بفهمم پیام آه

 

* مرا با آرزوی مرگ و نفرین واژه های سرد و درد آلود کاری نیست .

 

* مرا با لعنت و نفرین قراری نیست .

 

*نمی میرد دلی کز عشق می گوید و دستانی که در قلبی نهال مهر می کارد .  

 

*تنفر ، انتقام ،

آیین مردان خدایی نیست

دلی را آتش نفرت ، خنک هرگز نخواهد کرد

 

و

 

* همواره در جستجوی راه سپیدی که مقصدش خشنودی خداست .

 

 

 

" منتخبی از اشعار کیوان شاهبداغی "

 

www.k1shahbodagh.blogfa.com

 تاريخ : شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۰ | 11:29 | نویسنده : شهری |

خدایا !  

من اگر روح پریشان دارم ،  

من اگر غصه هزاران دارم ،  

به تن و زندگیم زخم فراوان دارم ،   

به تو و عشق تو ایمان دارم ...تاريخ : دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 10:50 | نویسنده : شهری |
میتوان زیبا زیست 

نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم 

نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب  

لحظه ها میگذرند 

گرم باشیم پر از فکر و امید  

عشق باشیم و سراسر خورشید 

زندگی همهمه ی مبهمی از رد شدن خاطره هاست 

هر کجا خندیدیم هر کجا خنداندیم 

زندگی آنجاست 

بی خیال همه تلخی ها ...تاريخ : دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 10:23 | نویسنده : شهری |
ما از ترس طرد شدن مدعی شدیم کسی هستیم که نبودیم ...

ترس از طرد شدن تبدیل به ترس از مطلوب نبودن شد ...

سرانجام ما به کسی تبدیل شدیم که در حقیقت نیستیم ...

تبدیل به رونوشتی شدیم از باورهای مادر ، پدر ، جامعه و ...تاريخ : دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 10:18 | نویسنده : شهری |
مهم نیست نقش ما ثروتمند است یا تنگدست 

سالم است یا بیمار 

مهم این است که محبوبترین کارگردان عالم نقشی به ما داده  

نباید از سخت بودن نقش گله مند بود  

چرا که سخت بودن نقش ، نشانه اعتماد کارگردان به شایستگی بازیگر است .تاريخ : چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 9:39 | نویسنده : شهری |
* دنیا دو روز است ... یک روز با تو و روز دیگر علیه تو ...

روزی که با توست مغرور مشو و روزی که علیه توست ناامید مشو ... زیرا هر دو پایان پذیرند ...

 

* بگذارید و بگذرید ... ببینید و دل نبندید ... چشم بیاندازید و دل نبازید ... که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت ...

 

* اشکها خشک نمی شوند مگر بر اثر قساوت قلبها و قلبها سخت و قسی نمی گردند مگر به سبب زیادی گناهان ...

 

* در انتهای شب نگرانیهایت را به خدا بسپار ؛

آسوده بخواب که خدا بیدار است و به یاد داشته باش که سختی ها محبت های الهی اند زیرا انسان پشت درهای بسته به فکر ساختن کلید می افتد .تاريخ : سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ | 8:44 | نویسنده : شهری |
وقتی برای کسی از ته قلب آرزوی موفقیت و  شادی و سلامتی می کنید امواج نامرئی تفکرات و انرژی شما تشخص نمی دهد که این آرزو متوجه دیگری ست . این موج نیکخواهی ابتدا خود شما را سرشار از ماهیت خویش می کند .

در حالت دعا تمامی قوای معنوی ، سلولهای مغز و حتی سیستم عصبی زیر بارش این ذرات بهشتی قرار می گیرند که خود شما آن را تولید کردید . اگر از کسی بیزار و متنفر باشید نیز ذرات و امواج کسالت و تنفر نخست بر خود شما می بارد و سپس در ضمیرتان رسوب می کند ...

 

همیشه به یاد داشته باشید آبی که در رودخانه جاریست نخست بستر خود را تر و سرشار از ذات خویش می کند و در نهایت به دریا می رسد ، به همین صورت کسی که در معرض تابش امواج شما قرار گرفته نیز آخرین ایستگاه دریافت کننده ی آن است .

هر روز برای همان روز - مسعود مهدوی پورتاريخ : دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ | 12:16 | نویسنده : شهری |
شعاع مهربانیت را روز به روز زیادتر کن ...

آنقدر که روزی بتوانی همه را در آن جای دهی

آنوقت تا خدا فاصله ای نیست ...تاريخ : دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳ | 12:0 | نویسنده : شهری |
نمی توانید همه چیز را کنترل کنید

گاهی فقط باید آرام باشید

و ایمان داشته باشید که همه چیز درست خواهد شد ،

اندکی راحت بگیرید و بگذارید زندگی خودش اتفاق بیافتد ...تاريخ : دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳ | 11:52 | نویسنده : شهری |
پروردگارم !

قاضی تویی

کمک کن هیچوقت قضاوت نکنیم ...

 

خوب یاد گرفته ایم ورانداز کردن همدیگر را

یک خط کش این دستمان

یک ترازو آن دستمان

اندازه می گیریم و وزن می کنیم آدم ها را

رفتارشان را

انتخاب هایشان را

تصمیم هایشان را

حتی قضا و قدرشان را !!

...

حواسمان نیست که ما می گوییم و رد می شویم

حواسمان نیست که چگونه یک نفر را به هم می ریزیم

چند نفر را به جان همدیگر می اندازیم

چه سرخوردگی یا دلخوری به جای می گذاریم

چقدر زخم می زنیم ...

 

حواسمان نیست که ما می گوییم و رد می شویم

اما ممکن است یکی گیر کند

بین کلمه های ما

بین قضاوت های ما

بین برداشت های ما

 

دلی که می شکنیم ارزان نیست ...

 تاريخ : چهارشنبه ششم اسفند ۱۳۹۳ | 12:13 | نویسنده : شهری |
کاش برف بودم

و غم پنجره را می شستم

و به هر کس که پس پنجره غمگین مانده

از سر عشق ندا می دادم

پاک کن پنجره از دلتنگی

که هوا دلخواه است

گوش کن باران را

که پیامی دارد

دست از غم بردار

زندگی کوتاه است

باز کن پنجره را

روز نو در راه است ...تاريخ : شنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۳ | 11:40 | نویسنده : شهری |
خداوند بي نهايت است و لا مكان و بي زمان

اما به قدر فهم تو كوچك مي شود

و به قدر نياز تو فرود مي آيد و به قدر آرزوي تو گسترده مي شود

به قدر ايمان تو كارگشا مي شود

به قدر دل اميدواران گرم مي شود

اميد مي شود نااميدان را

راه مي شود گم گشتگان را

نور مي شود در تاريكي ماندگان را

عشق مي شود محتاجان به عشق را

خداوند همه چيز مي شود همه كس را

به شرط اعتقاد ، به شرط پاكي دل ، به شرط طهارت روح

به شرط پرهيز از معامله با ابليس

بشوييد قلب هايتان را از هر احساس ناروا

و مغزهايتان را از هر انديشه خلاف

و زبانهايتان را از هر گفتار ناپاك

و دستهايتان را از هر آلودگي

بپرهيزيد از ناجوانمرديها

ناراستي ها ، نامردمي ها

...

مگر از زندگي چه مي خواهيد كه در خدايي خدا يافت نمي شود .تاريخ : شنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۳ | 9:38 | نویسنده : شهری |
دلت را بتكان ...

اشتباهاتت وقتي افتاد روي زمين

بگذار همانجا بماند

فقط از لابلاي اشتباهاتت يك تجربه را بيرون بكش

قاب كن و بزن به ديوار دلت

 

اشتباه كردن اشتباه نيست

در اشتباه ماندن اشتباه استتاريخ : شنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۳ | 9:25 | نویسنده : شهری |
استادی از شاگردانش پرسید : چرا وقتی عصبانی هستیم داد میزنیم ؟

یکی از شاگردان گفت : چون در آن لحظه خونسردیمان را از دست میدهیم .

استاد گفت این درست ؟ اما چرا با وجودی که طرف مقابل کنارمان است داد میزنیم ؟

بعد از بحثهای فراوان سرانجام استاد چنین توضیح داد :

هنگامیکه دونفر از یکدیگر عصبانی هستند قلبهایشان از یکدیگر فاصله می گیرد و برای جبران این فاصله مجبورند داد بزند ، هر چه عصبانیت بیشتر فاصله بیشتر است و آنها باید صدایشان را بلند تر کنند سپس استاد پرسید :

هنگامیکه دو نفر عاشق همدیگر باشند چه اتفاقی می افتد ؟

آنها به آرامی با هم صحبت می کنند چرا ؟

چون قلبهایشان خیلی به هم نزدیک است و هنگامی که عشقشان به یکدیگر بیشتر می شود سرانجام حتی نجوا هم نمی کنند و فقط یکدیگر را نگاه می کنند .

این همان عشق خدا به انسان و انسان به خداست که خدا حرف نمی زند اما همیشه صدایش را در همه وجودت حس می کنی .

اینجاست که :

 

بین خدا و انسان هیچ فاصله ای نیست و می توانی در اوج همه

شلوغی ها بدون اینکه لب به سخن باز کنی با او حرف بزنی ...تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۳ | 12:7 | نویسنده : شهری |
* در خوشحال کردن مردم بسیار بکوشید تا در قیامت خدا خوشحالتان کند .

* تا می توانید سکوت اختیار کنید که سکوت موجب محبت می شود و راهنمای هر خیری است .

* در خواندن سوره حمد استمرار بورزید که جمیع خیر و حکمت در امور دنیا و آخرت در آن گرد آمده است .

* به رزق و روزی اندک خدا راضی باشید تا خدا نیز از عمل اندک شما راضی باشد .

* در برقرار کردن صله رحم ثابت قدم باشید که بهترین نوع آن خودداری از آزار خویشاوندان است

* به کسی که از خدا نمی ترسد امید نداشته باشید که نه تعهد دارد نه نجابت و نه کرم .

* از بخششی که زیانش برای تو بیش از سودی است که به دیگران می رسد حذر کن .

* بسیار مراقب کردار خود باشید تا مورد تهمت و اتهام قرار نگیرید که در آن صورت حق ملامت ندارید

 تاريخ : یکشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۳ | 9:4 | نویسنده : شهری |
خدایا گوشه چشمی از تو کافیست تا

هر رنجی به رحمت ...

هر غصه ای به شادی ...

هر بیماری به سلامتی ...

هر گرفتاری به آسایش و آسانی ...

هر فراقی به وصل ...

هر قهری به آشتی ...

هر زشتی به زیبایی ...

هر تاریکی به نور ...

هر ناممکنی به معجزه ... تبدیل شود .

پروردگارا تمام وجود و هستیمان را ، آرزوهایمان را غرق محبت و نگاه معجزه گرت فرما ...

 تاريخ : یکشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۳ | 8:51 | نویسنده : شهری |
بر آنچه نمی ماند دل نبند .

فردا یک راز است نگرانش نباش ، دیروز یک خاطره است حسرتش را نخور و امروز یک هدیه است قدرش را بدان.

نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروز خدای فردا هم هست ... ما اولین بار است که بندگی می کنیم  ولی او قرنهاست که خدایی می کند ، پس :

به خدایی او اعتماد کن و فردا و فرداها را به او بسپار .

 تاريخ : شنبه هشتم آذر ۱۳۹۳ | 12:15 | نویسنده : شهری |
الهی !

دردهایی هست که نمی توان گفت و گفتنی هایی هست که هیچ قلبی محرم آن نیست

الهی !

اشک هایی هست که با هیچ دوستی نمی توان ریخت و زخم هایی هست که هیچ مرهمی آنرا التیام نمی بخشد و تنهایی هست که هیچ جمعی آنرا پر نمی کند .

الهی !

پرسش هایی هست که جز تو کسی قادر به پاسخ دادنش نیست ، دردهایی هست که جز تو کسی آنرا نمی گشاید .

الهی !

قدم های گمشده ای دارم که تنها هدایتگرش تویی و به آزمونهایی دچارم که اگر دستم نگیری و مرا به آنها محک بزنی شرمنده خواهم شد .

الهی !

با این همه باکی نیست ، زیرا من همچون تویی دارم ، تویی که همانندی نداری ، رحمتت را هیچ مرزی نیست ...

 تاريخ : چهارشنبه پنجم آذر ۱۳۹۳ | 11:49 | نویسنده : شهری |
در حسرت گذشته ماندن ...

چیزی جز از دست دادن امروز نیست

تو فقط یکبار هجده ساله خواهی بود

یکبار سی ساله

و یکبار هفتاد ساله

در هر سنی که هستی

روزهایی بی نظیر را تجربه می کنی ،

چرا که مثل روزهای دیگر ،

فقط یکبار تکرار خواهد شد...

هر روز از عمر تو زیباست ،

و لذتهای خودش را دارد

به شرط آنکه زندگی کردن را بلد باشی ...

 تاريخ : چهارشنبه هفتم آبان ۱۳۹۳ | 10:29 | نویسنده : شهری |
خداي مهربانم

براي شانه هاي خسته قدري عشق

براي گامهاي مانده در ترديد قدري عزم

براي زخمها مرهم

براي اخمها لبخند

براي پرسش چشمان ما پاسخ

براي خواهش دستان ما باران

براي واژه ها گرما

براي خوابها رؤيا

براي اين همه سرگشتگي ايمان

براي اين همه بيگانگي الفت

براي بستگي آغاز

براي ظلمت جان روشناييهاي پي در پي

براي حيرت دل آشناييهاي پر معنا

براي عشقهاي خسته قدري روح

براي عزمهاي مانده قدري راه

عطا كن

 تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۳ | 9:58 | نویسنده : شهری |
پسر بچه اي تند خو در روستايي زندگي مي كرد . روزي پدرش جعبه اي ميخ به او داد و

 

گفت هر بار كه عصباني مي شود و كنترلش را از دست مي دهد بايد يك ميخ روي ديوار

 

بكوبد ... روز نخست پسر 37 ميخ كوبيد اما به تدريج تعداد ميخ ها در طول روز كم شدند . او

 

دريافت كه كنترل كردن عصبانيتش آسانتر از كوبيدن ميخ ها روي ديوار است . در نهايت روزي

 

فرا رسيد كه آن پسر اصلا عصباني نشد .

 

او با افتخار اين موضوع را به اطلاع پدرش رساند و پدر به او گفت بايد هر روزي كه توانست

 

جلوي خشم خود را بگيرد يكي از ميخهاي كوبيده شده را از ديوار بيرون بكشد .

 

روزها سپري شدند تا اينكه پسر همه ميخها را سخت تر از زمان كوبيدن آنها از ديوار بيرون

 

آورد . وقتي اينبار موضوع را به پدر اطلاع داد پدر دست او را گرفت و روبروي ديوار برد .

 

كارت را خوب انجام دادي پسرم . اما به سوراخهاي ديوار نگاه كن . ديوار هيچوقت مثل روز

 

اولش نخواهد شد .

 

وقتي موقع عصبانيت چيزي مي گويي حرفهايت مثل اين شكافهايي بر جاي مي گذارند

 

مهم نيست پس از آن چند بار عذر خواهي كني چون اثر زخم هميشه باقي مي ماند .تاريخ : چهارشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۳ | 9:47 | نویسنده : شهری |

* آنچه در مغزتان می گذرد جهانتان را می سازد .

 

 

* تمایل شما برای رسیدن به موفقیت، باید بیشتر از ترس از شکست باشد . . .

 

 

* ما در زندگی آسایش را با کسانی داریم که با ما موافق هستند

 


اما

 


زمانی رشد میکنیم که با کسانی که با ما اختلاف نظر دارند هستیم

 

 

* به کسانی که به شما حسودی میکنند احترام بگذارید !

 


زیرا اینها کسانی هستند که از صمیم قلب معتقدند شما بهتر از آنانید . . .

 تاريخ : سه شنبه هشتم مهر ۱۳۹۳ | 9:42 | نویسنده : شهری |
حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که یکی از راههای رسیدن به

 

خشنودی اش را ماه خودش قرار داد ، ماهی که ماه روزه داری ، ماه سلام

 

پاکی ، ماه اصلاح درون و ماه بپا خاستن است ، که در آن قرآن برای هدایت

 

مردم و نشانه های هدایت و جدا کننده ی بین حق و باطل نازل شد .

 ...

 

بارالها ! به ما توفیق بده ... در این ماه با کسانی که از ما بریده اند ، رابطه

 

برقرار کنیم و با کسی که به ما ظلم کرده ، به انصاف رفتار کنیم و با

 

دشمنانمان با مدارا برخوورد کنیم ، مگر با کسی که در راه و به خاطر تو

 

دشمن ماست چرا که او دشمنی است که هرگز با او دوست نمیشویم و

 

درگروهی است که نمی شود به او محبت کرد .

 

بارالها ! توفیق اعمالی را در این ماه به ما عطا کن که به وسیله ی آنها به

 

تونزدیک شویم و ما را از گناهان پاک کنی و از این که دوباره به سراغ

 

زشتی هابرویم ما را محافظت نمایی تا اینکه هیچ کدام از ملائکه ات توان

 

رقابت باچنین بنده ای را به درگاه تو نداشته باشند .

 

صحیفه ی سجادیه - ترجمه سعید مطوف راشدی

 تاريخ : شنبه بیست و یکم تیر ۱۳۹۳ | 22:51 | نویسنده : شهری |

آن روز که همه به دنبال " چشم زیبا " هستندتو به دنبال " نگاه زیبا  " باشتاريخ : شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۳ | 10:44 | نویسنده : شهری |
تمرکز همیشه عجایب شگفت انگیزی می آفریند .


قطرات آب با تمرکز خود سنگ را سوراخ می کنند .


بکوشید متمرکز فکر کنید ، به افکاری که ضروری نیستند و یا اصلا ً


اهمیت فکرکردن ندارند توجه نشان ندهید . ...


اولویت بندی را رعایت کنید ، یعنی اول به مهمترین موردفکر کنید


بعد دوم ، سوم و بقیه .


بر روی افکار ارادی که سرنوشت شما را رقم می زنندمتمرکز شوید


بر روی تجسم خلاق ، ابتکار ، پیشرفت کاری ، ثروت یا چیزهای مهم


دیگری که ارزش های شما هستند متمرکز شوید .


تمرکز یکی از قوانین انکار ناپذیر قدرت در جهان است .پادشاه ذهن خود باشید - منصور مجیدیتاريخ : یکشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۳ | 8:44 | نویسنده : شهری |
بهشت و دوزخ در این جهان در دستان خود ماست ،


نیکی پاسخ نیکی ست و


و بدی سزای بدی ،


نتیجه زندگی ما حاصل اعمال خود ماست .تاريخ : دوشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۳ | 9:36 | نویسنده : شهری |
* مهم نیست چقدر امکانات در اختیار دارید ، اگر ندانید چگونه از آنها استفاده کنید هیچگاه


کافی نخواهند بود .


* وقتی باران می بارد همه پرندگان به سوی پناهگاه پرواز  می کنند


بجز عقاب که برای دور شدن از باران در بالای ابرها به پرواز در می آید مشکلات برای همه


وجود دارد
اما طرز برخورد با آن است که باعث تفاوت میگردد .


تاريخ : شنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۳ | 9:21 | نویسنده : شهری |

*مطالعه مۆثر:

دانش آموزان باید به گونه‌ای مطالعه کنند و درس بخوانند تا هر زمان که به آن مطلب احتیاج داشتند بتوانند به راحتی آن را به خاطر بیاورند.


* عوامل محیطی:

محیطی که دانش آموز در آنجا قصد مطالعه و آموختن درس‌ها را دارد، تأثیر زیادی بر روند و چگونگی یادگیری او می‌گذارد. محرک‌های اطراف فرزندانتان را با توجه به موقعیت، باید کنترل کرد که شامل صدا، محرک‌هاشامل گرمای اتاق، فضای اتاق، راحتی اتاق و وسایل مورد نیاز است.


*اقدامات پیشگیرانه قبل از امتحان:

فقط یک قدم تا روز امتحان فاصله است. از مضطرب شدن او جلوگیری کنید. اجازه ندهید كه نگرانی، او را به ترس و وحشت بیندازد و تأثیری منفی بر روند کار و فعالیت وی بگذارد. نگران بودن، هیچ کمکی به فرزندتان نمی‌کند.


* روز امتحان:

صبحانه مقوی و سبک برای فرزندتان فراهم کنید. روز امتحان، آرامش فکری او را فراهم کنیم. او باید کمی زودتر از خانه خارج شود تا به مدرسه برسد و نگران دیر رسیدن به جلسه امتحان نشود. به او توصیه شود با هم‌کلاسی که موجب تشویش و نگرانی او می‌شود، روبه رو نگردد. اگر احساس می‌کند تا شروع امتحان دچار اضطراب خواهد شد، مجله یا روزنامه بخواند. جایی را برای نشستن انتخاب کند که محرکات کمتری داشته باشد. برای مثال، صندلی‌های ردیف جلویی یا کناری .


* هنگام امتحان دادن:

به فرزندتان توصیه کنید قبل از آنکه پاسخ دادن را آغاز کند، چند لحظه صبر کند و سپس شروع نماید. کلیه سۆال‌ها را مرور کند. ابتدا برای نوشتن پاسخ‌ها، نکات مهم را یادداشت کند. برای پرسش‌های چندگزینه‌ای، تمام موارد را با دقت بخواند و مناسب‌ترین را علامت بزند. مدام از یک سۆال به سۆال دیگر نپرد. ساعتی همراه داشته باشد تا متوجه گذر وقت باشد. اگر هنگام امتحان دادن دچار اضطراب شد، از روش‌های کاهش اضطراب استفاده کند.

مثال، ورقه امتحان را برگرداند و چشم‌هایش را ببندد یا آهسته نفس بکشد و تا ده بشمارد. نفس را آهسته رها کند یا مدام جملات دلگرم‌کننده به خودش بگوید .


* مقابله با هیجانات درونی و دست پاچه شدن:

به فرزندتان بگویید که اجازه ندهد ترس او را فرا بگیرد. مصمم و جدی باشد. تفکرات مثبت را جایگزین تفکرات منفی کند. قدری آب بنوشد.


 * دستیابی به هدف:

به فرزندتان اجازه دهید که هدف‌هایش را، خود انتخاب کند. بهتر است هدف‌هایی برای خودش در نظر بگیرد که خواست خود او باشد، زیرا موجب انگیزه، حرکت و پویایی او برای دستیابی به آن‌ها می‌شود، این کار بخشی از زندگی او است. هدف‌هایش را بر روی یک تکه کاغذ بنویسد و آن‌ها را در کشوی میزش قرار دهد. با خواندن هر روزه آن‌ها، انگیزه او برای فعالیت و فراگیری، بیشتر می‌شود. هدف‌های قابل دسترس، ولی نه خیلی راحت، انتخاب کند. هدف‌های خوب، هدف‌هایی هستند که موجب تحول و تلاش او می‌شوند.تاريخ : شنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۳ | 8:52 | نویسنده : شهری |
قابل توجه والدین گرامی

 چند راهكار ساده برای افزایش تمركز در جلسه امتحان :


 ‌آزمون خانگی: پیش از حضور در جلسه امتحان (‌چند روز یا شب قبل از آزمون)، به‌خصوص


در دروسی كه دانش‌آموز احساس ضعف می‌كند، امتحانی شبیه‌سازی‌شده برگزار كنید.  جالب


اینجاست كه پژوهشگران دریافته‌اند، بچه‌هایی كه در این شرایط امتحان می‌دهند، تمام حالت‌های


یك امتحان اصلی از قبیل بالا‌رفتن ضربان قلب، عدم‌راحتی، كاهش تمركز و... را تجربه می‌كنند


و برای آزمون اصلی آماده‌تر خواهند بود. لباس روز امتحان: در دوره امتحانات به لباس‌پوشیدن فرزندتان دقت كنید. لباس‌های نامناسب


(‌بیش از حد گشاد یا تنگ)، كفش، جوراب و... هر كدام به‌تنهایی می‌تواند باعث كاهش تمركز


فرزندتان شود. پوشیدن لباس‌های ناراحت، كفش‌های تنگ یا جوراب‌هایی كه كش سفتی دارند،


بخشی از ذهن كودك را در طول امتحان درگیر می‌كند و همین امر باعث افزایش بی‌دقتی در


دانش‌آموز می‌شود.اضطراب امتحان: كودكانی كه در طول سال تحصیلی تحت فشار دائمی والدین كمال‌گرا برای


دریافت نمره 20 بوده‌اند، بیش از دیگر بچه‌ها سر جلسه امتحان دچار استرس می‌شوند. این


بچه‌ها سر جلسه امتحان مدام در فكر برآورده‌كردن انتظارات والدین خود هستند و در مواجهه با


نخستین سؤالی كه پاسخ آن را نمی‌دانند دچار اضطراب می‌شوند به‌گونه‌ای كه تمركز كافی برای


پاسخ‌دادن به دیگر سؤالات را نیز نخواهند داشت. همچنین والدینی كه به كودك مدام نسبت به


فرا‌رسیدن زمان امتحان هشدار دهند، از گرفتن نمره كم بترسانند یا حتی برای نمره20


پاداش‌های سنگین بگذارند، به‌طور ناخواسته او را به سمت اضطراب امتحان و كاهش تمركز


در جلسه امتحان سوق می‌دهند.

 

تغذیه مناسب: بخشی از مشكلات عدم‌تمركز دانش‌آموزان در جلسه امتحان به احساس گرسنگی


یا تشنگی بر‌می‌گردد كه مانعی برای خوب‌امتحان‌دادن است. هر پدر و مادری بهتر از دیگران با


شرایط فرزند خود آشناست. برخی از بچه‌ها در هنگام امتحان دچار اضطراب شده و گرسنه یا


تشنه می‌شوند. بهتر است برای این بچه‌ها، چند خوراكی كوچك كه بدون ایجاد سر‌و‌صدای


اضافی قابل خوردن باشد بگذارید و پیش از شروع امتحانات، این مسئله را با كادر مدرسه


در‌میان بگذارید تا مشكلی نیز از این لحاظ پیش نیاید. خوراكی‌های مناسب برای این


دانش‌آموزان، آب میوه طبیعی، خرما، آبنبات، كشمش، مویز و... است. البته دقت كنید كه میزان


خوراكی‌ها نباید زیاد باشد (‌چند عدد كافی است) زیرا در این صورت، ممكن است دانش‌آموز


بخش عمده وقت خود را صرف خوردن كند!


منبع : تبیانتاريخ : شنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۳ | 10:28 | نویسنده : شهری |

خــــــــــــــــدايا...


آنگـــــونه زنـده ام بدار


که نشـــــــــکند دلی از زنده بودنـم


و آنگـــــــــونه بمــــــــــیران


کــــه به وجــــــــــد نیاید کسی از نبودنــــم...تاريخ : شنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۳ | 10:10 | نویسنده : شهری |